Disclaimer

A.W.G.M. van den Hoogenhoff VOF (Kamer van Koophandel: 17106452), hierna te noemen Van den Hoogenhoff Administraties & Belastingadvies, verleent u hierbij toegang tot www.vandenhoogenhoff.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Van den Hoogenhoff Administraties & Belastingadvies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Van den Hoogenhoff Administraties & Belastingadvies spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alle informatie op de Website is derhalve onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.